Kursy Sport WARSZTATY dla fizjoterapeutów BE fizjo ACTIV Kursy nie tylko dla fizjoterapeutów

Kursy

Fizjoactiv – Kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów. Organizujemy profesjonalne kursy doszkalające dla fizjoterapeutów i nie tylko.

Sport

Rehabilitacja sportowa. Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszej terapii zapewnimy naszym pacjentom usługi najwyższej jakości, by nawet po najcięższej kontuzji mogli cieszyć się większą sprawnością, zdrowiem i zadowoleniem z życia.

WARSZTATY dla fizjoterapeutów

Krótka, treściwa forma kształacenia. Bierzemy na warsztat konkretny problem i dajemy gotowe pomysły do pracy.

BE fizjo ACTIV

                                 Cenrtum Szkoleniowe FIZJOACTIV powstało z myślą o aktywnych terapeutach Zapraszamy do skorzystania z kursów w naszej ofercie.

Kursy nie tylko dla fizjoterapeutów

 Organizowane przez nas szkolenia adresujemy do szerokiego grona specjalistów zajmujących się leczeniem narządu ruchu i pracą z ciałem.                                 

II moduł

Kurs: Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca
1.1 Kolano
1.2 Stopa
1.3 Podstawy diagnostyki neurologicznej
1.4 Testy kliniczne i funkcjonalna

1.1 Semiologia – kolano

A. Urazowe (traumatologia):
• Złamania
• Stłuczenie stawu kolanowego
• Zwichnięcie stawu kolanowego
• Skręcenie stawu kolanowego
• Więzadło krzyżowe przednie
• Więzadło krzyżowe tylne
• Więzadło poboczne piszczelowe
• Więzadło poboczna strzałkowe
• Uszkodzenia łąkotek
• Rzepka
• Zwichnięcie rzepki
• Uszkodzenie układu mięśniowego

B. Nieurazowe:
• Wady kolana
• Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
• Zapalenie stawu kolanowego
• Nowotwory
• Jałowe procesy martwicze:
   - Zapalenie kości i chrząstki oddzielające (Choroba Koenig'a)
   - Choroba Osgood-Schlatter'a
   - Choroba Sinding-Larsen'a
   - Chondromalacja rzepki
   - Rozmiękanie chrząstek rzepki

• Choroby tkanek miękkich:
- Zapalenie kaletek maziowych okolicy kolana
- Choroba ciała tłuszczowego Hoffa

• Choroby ścięgien:
- Zapalenie ścięgien gęsiej stopy
- Choroba ścięgna mięśnia czworogłowego uda
- Choroba ścięgna mięśnia podkolanowego
- Choroba ścięgna pasma biodrowo-piszczelowego (przedłużenie włókniste mięśnia naprężacza powięzi szerokiej)
- Choroba więzadła rzepkowego (Jumper's knee)
- Cysta podkolanowa

1.2 Semiologia stopy

A. U dzieci
• Nieprawidłowe ustawienia u dzieci
• Patologie stopy w okresie dziecięcym


B. U osoby dorosłej
• Złamania w obrębie stopy i stawu skokowego.
• Skręcenie stawu skokowego
• Zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych.
• Zerwanie ścięgna Achillesa
• Zespół zatoki stępu. Algoneurodystrofia
• Ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej
• Zapalenie ścięgien mięśni strzałkowych
• Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
• Zapalenie ścięgna Achillesa
• Choroba Haglund'a. Nerwiak Morton'a
• Dna
• Choroby na tle reumatycznym (RZS, Zespół Reiter'a, ZZSK)
• O etiologii nowotworowej
• Zarostowe zapalenie tętnic
• Stopa cukrzycowa

1.3 Podstawy diagnostyki neurologicznej
• Badanie wrażliwości czuciowej
• Badanie siły mięśniowej
• Odruchy ścięgnisto-mięśniowe
• Zespół piramidowy
• Zespół pozapiramidowy
• Zespół móżdżkowy
• Nerwy czaszkowe
• Objawy oponowe

1.4 Testy kliniczne i testy funkcjonalne stawu kolanowego i stopy
• Ocena zakresu ruchu czynnego i biernego stawu kolanowego (ruchy wyprostu, zgięcia i rotacji)
• Ocena ruchomości stawu kolanowego
• Ocena ruchomości rzepki
• Objaw balotowania rzepki
• Test kostki lodu
• Objaw Zohlen'a
• Test Struga
• Test Apley'a
• Deficyt wyprostu. Objaw Cabot'a
• Objaw „kinomana"
• Test Mac Murray
• Test szuflady
• Test Lachmanna
• Ocena ruchomości głowy strzałki
• Test translacji bocznej stawu kolanowego
• Test odwiedzenia i przywiedzenia z wyprostowanym stawem kolanowym
• Test unoszenia i obniżania kości strzałkowej przez zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy
• Test Mulder'a
• Objaw Lasegue'a dla palca stopy
• Objaw Thompson'a
• Testy ruchomości:
   - Staw skokowy górny: kości piszczelowej, kości skokowej
   - Staw skokowy dolny: kość piętowa
   - Kości stępu: kość łódkowata, kość sześcienna, kości klonowate
   - Śródstopie i paliczki

2. Anatomia palpacyjna

2.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy
Elementy kostne:
• Rzepka
• Kość piszczelowa
• Guzowatość przednia piszczeli
• Śródlinia udowo-piszczelowa
• Przedział łąkotkowy przyśrodkowy
• Kłykieć przyśrodkowy kości udowej
• Kłykieć boczny kości udowej
• Kłykieć boczny kości piszczelowej
• Kłykieć przyśrodkowy piszczeli
• Nadkłykieć przyśrodkowy
• Nadkłykieć boczny kości udowej
• Guzek przywodzicieli
• Głowa kości strzałkowej
• Guzek Gerdy
• Grzebień przedni piszczeli
• Szyjka strzałki
• Strona boczna strzałki
• Śródlinie stawowe między: kośćmi śródstopia, palucha
• Kości śródstopia
• Kością klinowatą przyśrodkowa
• Guzowatość piątej kości śródstopia
• Kość sześcienna

Miologia
• Pasmo biodrowo-piszczelowe
• M. krawiecki
• M. prosty uda
• M. obszerny przyśrodkowy
• M. obszerny boczny
• Ścięgno m. czworogłowego. Ścięgno rzepki.
• Ścięgno gęsiej stopki
• Ścięgno przywodziciela wielkiego
• M. strzałkowy długi
• M. strzałkowy krótki
• M. piszczelowy przedni
• M. prostownik długi palców
• M. prostownik długi palucha
• M. prostownik krótki palców
• M. brzuchaty łydki
• M. płaszczkowaty
• M. zginacz długi palucha
• M. zginacz długi palców
• M. piszczelowy tylny
• M. zginacz krótki palców
• M. odwodziciel palucha
• M. zginacz krótki palucha
• M. odwodziciel palca małego
• M. zginacz krótki palca małego
• Ścięgno m. podeszwowego
• Ścięgno Achillesa
• Rozcięgno podeszwowe

Więzadła
Kolano:
• Więzadło poboczne piszczelowe
• Więzadło rzepki przyśrodkowe
• Więzadło poboczne strzałkowe
• Więzadło rzepki boczne

Staw skokowy
• Więzadło przyśrodkowe
• Więzadło poboczne
• Troczki prostowników
• Więzadło piętowołódkowe podeszwowe

Elementy naczyniowo‐nerwowe:
• Tętnica piszczelowa tylna
• Żyła odpiszczelowa wewnętrzna
• Gałąź rzepkowa nerwu udowo‐goleniowego
• Żyła odpiszczelowa
• Żyła odstrzałkowa
• Nerw łydkowy
• Nerw strzałkowy
• Łuk żylny grzbietowy stopy
• Nerw mięśniowo‐skórny
• Nerw podeszwowy przyśrodkowy

3. Techniki manualne

A. Techniki stawowe:

Mobilizacje:
- Mobilizacje stawu kolanowego: przednio-tylna, boczne
- Mobilizacje rzepki
- Mobilizacja rzepki z ruchem do obniżenia
- Mobilizacja głowy strzałki
- Mobilizacja ogólna stawu skokowego górnego
- Mobilizacja k piszczelowej ku tyłowi
- Mobilizacja k skokowej
- Mobilizacja strzałki ku tyłowi
- Mobilizacje kości łódkowatej i kości klinowatej
- Ogólna mobilizacja kości piętowej
- Mobilizacja do pronacji i supinacji kości piętowej
- Mobilizacje kości śródstopia

Techniku energii mięśniowej w dysfunkcjach stawowych:
- Relaksacja poizometryczna kości skokowej.
- Ograniczenie rotacji zewnętrznej i rotacji wewnętrznej kości piszczelowej

Techniki manipulacji:
- Kość strzałkowa
- Kość piszczelowa


B. Techniki mięśniowo – powieziowe:

Poizometryczna relaksacja:
- M. czworogłowego uda poprzez rzepkę
- Mięśnie tylnej strony uda
- M. piszczelowy przedni przez kość skokową
- M. płaszczkowatego i m. brzuchatego łydki

Techniki pozycyjnego rozluźniania:
- Mięśnie kulszowo – goleniowe

Mobilizacje tkanek miękkich:
- Mobilizacja tkanek w obrębie m. prostego uda
- Rozluźnianie tkanek w bruzdach przedniej strony uda
- Rozluźnianie tkanek w bruzdach tylnej strony uda
- Mobilizacje tkane w okolicy mm. przywodzicieli
- Rozluźnianie odruchowe m. brzuchatego łydki
- Rozluźnianie tkanek w bruzdach między mięśniami tylnej strony podudzia
- Przełamywanie ścięgna Achillesa
- Opracowanie tkanek pod ścięgnem Achillesa
- Rozciąganie rozcięgna podeszwowego
- Odklejanie tkanek w obrębie bocznej i przyśrodkowej części stopy
- Odklejanie m. piszczelowego od kości piszczelowej
- Punkt skrzyżowania m. zginacza długiego palucha i rozcięgna podeszwowe stopy
- Odklejanie tkanek łuk poprzeczny stopy
- Odklejanie skóry – tkanek nad mm. strzałowymi

Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie:
- Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. czworogłowego
- Rozciąganie przedniej części powięzi kolana
- Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie mm. prostowniki palców
- Rozluźnianie grupy tylnej mm. podudzia (warstwa powierzchowna)
- Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. piszczelowego tylnego
- Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie m. strzałkowy
- M. piszczelowy przedni

Rozluźnianie wybranych mięśniowo – powięziowych punktów spustowych:
- M. czworogłowy uda
- M. napinacz powięzi szerokiej
- Mm. kulszowo-goleniowe
- M. piszczelowy przedni
- M. podkolanowy
- Mm. strzałkowe
- M. płaszczkowaty
- M. brzuchaty łydki
- Rozcięgno podeszwowe

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe

Powiązania dotyczące dolnego kwadrantu ciała:
- Kręgosłup lędźwiowy
- Przepona
- Miednica
- Kończyna dolna

5. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne

 

Zbliżające się kursy

Kinesiology taping kurs podstawowy
KURS TERAPII MANULANEJ
ZOGA multidimensional movement
Funkcjonalna Terapia Manualna
Anatomia Palpacyjna Narządu Ruchu
PNF podstawowy
Osteopatyczna terapia BLIZNY
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy