Aktualności 2

Aktualności 2

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku ze świadczeniem usług przez Martyna Mazurek – Sitarz Fizjoactiv oraz Karol Sitarz Fizjoactiv

 

 

 

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie i celach określonych szczegółowo poniżej.

 

Niniejszy dokument stanowi realizację określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Administrator danych osobowych:

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana  danych osobowych jest  MARTYNA MAZUREK – SITARZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARTYNA MAZUREK-SITARZ FIZJOACTIV, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 3 nip 7162676079 oraz KAROL SITARZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAROL SITARZ FIZJOACTIV, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 3  nip 9191687170

 

 

 

Kontakt w sprawach danych osobowych:

 

- na piśmie na adres siedziby MARTYNA MAZUREK-SITARZ FIZJOACTIV 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 3 oraz KAROL SITARZ FIZJOACTIV, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 3

 

- telefonicznie: 697 702 601, 501 078 971

 

- pod adresem e-mail: fizjoactiv@gmail.com

 

Źródło danych:

 

Pania/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a ich przekazanie nastąpiło dobrowolnie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług z Panią/Panem.

 

 

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, data urodzenia, tytuł naukowy, ukończona uczelnia, zawód, adres zameldowania, adres do korespondencji, dane do rachunku) jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług, której jest Pani/Pan stroną. Dane nie będą polegać profilowaniu.

 

Konsekwencje braku podania danych osobowych:

 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże usprawni kontakt i ułatwi realizację umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe utrzymanie kontaktów biznesowych drogą mailową i telefoniczną, w tym w szczególności realizacja zawartych przez Panią/Panem jak i przez nas umów o świadczeniu usług.

 

W takim przypadku w sprawach związanych z realizacją naszych szkoleń prosimy stawić się każdorazowo osobiście w naszej siedzibie.

 

Odbiorcy danych osobowych:

 

Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w zakresie realizacji umowy.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Martyna Mazurek – Sitarz Fizjoactiv oraz Karol Sitarz Fizjoactiv współpracuje w zakresie realizacji umowy o świadczenia usług. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym na rzez Martyna Mazurek – Sitarz Fizjoactiv oraz Karol Sitarz Fizjoactiv usługi informatyczne, rozliczeniowe, rachunkowe, telekomunikacyjne, transportowe, bankowe, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, a także podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz w okresie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

 

Uprawnienia:

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018r. jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 

Newsletter:

 

Dobrowolne podanie adresu mailowego w newsletterze (także poprzez platformę FB) wyraża zgodę na przesyłanie mi przez MARTYMA MAZUREK - SITARZ FIZJOACTIV oraz Karol Sitarz Fizjoactiv także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej i/lub telefonu, w tym sms) ofert handlowych, marketingowych jak również informacji o:

 

- oferowanych produktach i usługach,

- aktualnych promocjach.

Zbliżające się kursy

Terapia POLARITY
Bilateralna Integracja
Masaż KOBIDO
Rehabilitacja w STOMATOLOGII
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników