Aktualności 2

Aktualności 2

I moduł

Kurs: Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego

1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca.

A. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem.

B. Protokół diagnostyczny.

C. Badania ruchomości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i miednicy.

Testy globalne, testy kliniczne (semiologiczne), testy funkcjonalne ruchomości stawowej i tkankowej:
- testy: zgięcie, wyprost, rotacja, skłon do boku w pozycji stojącej i siedzącej – testy globalne odcinka lędźwiowego
- analityczne testy ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa w pozycji siedzącej i leżenia na brzuchu
- przesiewowe testy neurologiczne: czucie, siła, odruchy
- testowanie siły mięśniowej korzenia L1 - S1
- test uniesionego kolana
- testy kompresji stawowej
- ocena napięcia m. biodrowo-lędźwiowego
- ocena napięcia powłok brzusznych
- test Lasegua, Lasegua w pozycji siedzącej
- test Lehrmit'a
- próba Valsalvy
- testy napięciowe nerwów
- test Drehman'a
- test Netter'a
- test Patrica
- test kompresji stawu biodrowego
- test stuknięcia w piętę
- ból w "biodrowym ukłonie"
- ocena ruchomości stawu biodrowego
- test wyprzedzania
- globalne badania ruchomości miednicy, test "kołysania miednicy"
- specyficzne testy dla stawu krzyżowo-biodrowego
- ocena ruchomości spojenia łonowego
- ocena ruchomości kości guzicznej
- diagnostyka powięziowa kości krzyżowej
- wybrane testy naczyniowe
i inne

2. Anatomia palpacyjna

2.1 Anatomia palpacyjna miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, biodra i uda

Elementy kostne:
- grzebień biodrowy
- kolec biodrowy tylny górny
- staw krzyżowo-biodrowy
- kość guziczna
- kość krzyżowa
- guz kulszowy
- krętarz większy
- wyrostki kolczyste L4, L5, S1
- przestrzenie międzykolczyste L4/L5, L5/S1
- kolec biodrowy przedni górny
- kolec biodrowy przedni dolny
- kość łonowa
- spojenie łonowe

Miologia:
- m. prostownik grzbietu
- m. czworoboczny lędźwi
- m. pośladkowy wielki
- m. pośladkowy średni
- m. naprężacz powięzi szerokiej
- m. gruszkowaty
- m. prosty brzucha
- pasmo biodrowo-piszczelowe
- m. krawiecki
- ścięgno m. prostego uda
- m. dwugłowy uda
- m. półścięgnisty
- m. półbłoniasty
- grupa mm. przywodzicieli

Więzadła:
- w. krzyżowo-biodrowe
- w. biodrowo-lędźwiowe
- w. krzyżowo-guzowe
- w. pachwinowe

Elementy naczyniowo-nerwowe
- nerw kulszowy
- nerw udowy
- żyła udowa
- tętnica udowa
- węzły chłonne

3. Techniki manualne

Techniki dla przepony:
- łuki przepony
- odnogi przepony
- centrum ścięgniste
- część mięśniowa

Techniki mięśniowo-powięziowe:

Poizometryczna relaksacja
- mięśni przykręgosłupowych
- m. czworoboczny lędźwi
- m. biodrowo-lędźwiowy
- m. prosty uda
- m. naprężacz powięzi szerokiej
- m. gruszkowaty

• Technika pozycyjnego rozluźniania
- mm. przywodzicieli
- pozycyjne rozluźnianie dla m. lędźwiowego, m. biodrowego

• Mobilizacje tkanek miękkich:
- głębokie przemasowanie m. czworobocznego lędźwi
- mobilizacje tkanek okołokręgosłupowych (masaż funkcyjny) na boku – do zgięcia i do rotacji, „powięziowo"
- odklejanie od wyrostków kolczystych m. prostownika grzbietu
- technika odruchowa m. prostownika grzbietu
- rozluźnianie przedniej i tylnej części pasma biodrowo piszczelowego – mobilizacja, odklejanie
- praca w bruzdach międzymięśniowych
- techniki odruchowa m. gruszkowatego
- techniki rozluźniania w obrębie więzadła krzyżowo-guzowego -m guziczny

• Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
- powięzi powierzchownej tułowia - powięzi piersiowo-lędźwiowej i powięzi bocznej tułowia
- m. pośladkowego wielkiego
- mm. przywodzicieli uda
- mm. kulszowo-goleniowych
- m. naprężacz powięzi szerokiej
- m. prostego uda


•Technika powięziowa globalna dla kończyny dolnej:

Rozluźnianie wybranych aktywnych mięśniowo-powięziowych punktów spustowych:
- kompresja ischemiczna wybranych mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
- pozycyjne rozluźnianie
- inne techniki

Technika energii mięśniowej w dysfunkcjach stawowych:
- dla odcinka lędźwiowego w pozycji siedzącej, w leżeniu na boku (do zgięcia, do zgięcia bocznego, do rotacji)
- dla stawu biodrowego w leżeniu przodem i tyłem, do rotacji zewnętrznej, rotacji wewnętrznej, zgięcia
- dla stawu krzyżowo-biodrowego (kość biodrowa), dekompresja stawu krzyżowo-biodrowego
- dla spojenia łonowego

Mobilizacje stawów:
- mobilizacje stawów kręgosłupa w leżeniu na boku, i w leżeniu na brzuchu
- ogólna mobilizacja stawu biodrowego
- dekompresja stawu biodrowego
- mobilizacja stawu biodrowego przez krętarz większy w pozycji w leżeniu na brzuchu i na plecach
- mobilizacja stawu krzyżowo-biodrowego, dekompresja stawu krzyżowo-biodrowego na boku
- mobilizacja kości biodrowej ku przodowi, ku tyłowi w leżeniu na boku, na brzuchu i na plecach

Manipulacja klasyczna dla odcinka lędźwiowego w leżeniu na boku

 

4. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne

 

5. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe - przenoszenie się napięć w ciele człowieka

 

Zbliżające się kursy

Terapia POLARITY
Bilateralna Integracja
Masaż KOBIDO
Rehabilitacja w STOMATOLOGII
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników