Aktualności 2

Aktualności 2

Kompleksowa diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii

Badanie obwodowego i centralnego układu nerwowego.

 

Prowadzący:  mgr Dariusz Ciborowski

Miejsce:   Lublin, ul. Krochmalna 3

Termin:  17-18.11.2024  wolne miejsca (nd-pon)

Cena:  1 400 zł

 

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, trenerów personalniychoraz wszystkich specjalistów pracujących z ludzkim ciałem. W szkoleniu mogą wziąć udział również uczniowie i studenci kierunków fizjoterapii, masażu, wychowania fizycznego, medycyny.

Kompleksowa diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii - badanie obwodowego i centralnego układu nerwowego to oparta na powtarzalności i dokładności testów klinicznych autorska koncepcja badania układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego.

Podstawą jest zrozumienie działania układu nerwowego. Odpowiednia wiedza z zakresu centralnego układu nerwowego, nerwów obwodowych czy układu dermatomów, co pozwala na swobodne poruszanie się po badaniu neurologicznym i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu lub przeoczenia deficytu neurologicznego u pacjenta.

Szkolenie testy neurologiczne w fizjoterapii zaczyna się od zrozumienia zagadnień i ich roli, takich jak: neuropatia, neuralgia czy budowa nerwu, szlaki, istota biała i szara. Dzięki temu uczestnik nauczy się stopniować dolegliwości pacjenta. Szczególne znaczenie będzie miało zrozumienie, na jakim poziomie układu nerwowego dochodzi do potencjalnej dysfunkcji u pacjenta. Kolejnym krokiem będzie nauczenie się wykorzystania testów neurologicznych do dokładnego określenia źródła problemu.

Niezwykle cenionym elementem jest samodzielna interpretacja przypadków gabinetowych, dzięki czemu kurs w praktyce uczy całego procesu diagnostycznego i właściwej interpretacji uzyskanych wyników. Jest to jedyny kurs oparty na autorskiej książce prowadzącego „Testy neurologiczne w fizjoterapii”.

Szkolenie obejmuje badanie czucia (dotyk, ciepło zimno, wibracje, ból, propriocepcja), siły mięśniowej, centralnego układu nerwowego (górny motoneuron, objawy móżdżkowe, objawy oponowe), ostrych stanów korzeniowych (radikulopatia, stenoza, rwy kulszowa, udowa, barkowa, dyskopatie), neuropatii obwodowych (cieśń nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, neuropatie nerwu promieniowego, neuropatie nerwu kulszowego, strzałkowego i piszczelowego, w tym zespół kanału stępu, parestezje i drętwienia w obrębie stopy i dłoni).

 


Korzyści płynące z uczestnictwa w kursie:

 • zdobycie umiejętności wykonania pełnego badania neurologicznego, w tym badania czucia, siły mięśniowej, oceny bólowej i deficytów neurologicznych, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o prowadzonej terapii,
 • zrozumienie praktycznych i teoretycznych podstaw testów klinicznych, testów oceny siły mięśniowej, rodzajów czucia dla każdej części ciała. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie różnicowania ostrych i przewlekłych dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych,
 • nabycie umiejętności, dzięki którym leczenie najczęstszych patologii neurologicznych będzie dokładne i szybsze. Zaoszczędzi to czas pacjenta i pozwoli na szybszy powrót do pełnej sprawności. Możliwość zawężenia hipotez podczas badania daje możliwość precyzyjnego dobrania techniki i miejsca leczenia, w szczególności układu nerwowego,
 • zrozumienie sytuacji, w których konieczne może być odesłanie pacjenta do innego specjalisty, także w celu wykonania dalszej diagnostyki obrazowej,
 • zdobycie umiejętności badania najczęstszych schorzeń neurologicznych: rwa kulszowa, udowa i barkowa, stenoza, zespół ogona końskiego, radikulopatia szyjna, mielopatie, objawy górnego motoneuronu (udar), objawy móżdżkowe, dysfunkcje obwodowe: cieśń nadgarstka, zespoły nerwu łokciowego i promieniowego, TOS oraz dysfunkcje nerwów czaszkowych.

 


 

PROGRAM KURSU

Dzień pierwszy

9.00-10.00 Wykład wprowadzający:

 • Budowa układu nerwowego - podział
 • Neuropatia i neuralgia 
 • Drogi wstępujące i zstępujące
 • Budowa rdzenia 
 • Łuk odruchowy
 • Odruch na rozciąganie i odwrócony odruch na rozciąganie
 • Specyfika uszkodzeń górnego i dolnego motoneuronu

10.00-11.00 Badanie czucia:

 • Badanie czucia dotyku
 • Badanie rozdzielności dwupunktowej
 • Badanie wibracji
 • Badanie temperatury
 • Badanie czucia ułożenia

11.00-11.15 Przerwa

11.15-13.00 Badanie siły mięśniowej: 

 • Badanie mięśni wskaźnikowych
 • Różnicowanie

13.00-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 Centralny układ nerwowy:

 • badanie kończyny dolnej

15.00-16.00 Cetralny układ nerwowy:

 • badanie kończyny górnej

16.00-16.15 Przerwa

16.15 - 17:00 Badanie móżdżku i ocena dysfunkcji oponowych 

17.00-18.00 Przypadki kliniczne:

 • wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania

 

Dzień drugi

8.00-9:30 Nerwy czaszkowe

9.30-12.30 Obwodowy układ nerwowy kończyny górnej (splot szyjny i splot barkowy, nerw pośrodkowy, promieniowy, łokciowy pachowy, mięśniowo-skórny):

 • anatomia
 • palpacja
 • testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (dyskopatie, mielopatia szyjna, TOS, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespoły uwięźnięć)

12.30-13.00 Przerwa obiadowa

13.00-15.00 Obwodowy układ nerwowy kończyny dolnej (splot lędźwiowy i splot krzyżowy, nerw kulszowy, piszczelowy i nerwy strzałkowe):

 • anatomia
 • palpacja
 • testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (radikulopatia, zespół ogona końskiego, stenoza, zespół kanału stępu, zespoły uwięźnięć)

15.00-16.00 Przypadki kliniczne

 • wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania
 
 
Organizator dopuszcza zmianę godzin szkolenia.


 

DOTACJE na szkolenia

Przypominanmy o możliwościach pozyskania wsparcia na nasze szkolenia. Ten kurs znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie mikro i mały praedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dofinansowania dla siebie i swoich pracowników.

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=15046&mozliwoscDofinansowania=0

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem możesz starać się nawet o 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez odpowiedni Urząd Pracy.

Więcej na temat dotacji w zakładce DLA KURSANTÓW   ->   WARTO WIEDZIEĆ  lub telefonicznie i mailowo

 


 

Uczestnicy kursu otrzymują:

- ogromny zasób wiadomości i umiejętności,

- certyfikat uczestnictwa,

- skrypt z całością materiału omawianego na kursie

 


 Czas trwania kursu 20h dydaktycznych (15h zegarowych)


O PROWADZĄCYM


DARIUSZ CIBOROWSKI
Moje doświadczenie zawodowe i naukowe sprawiło, że specjalizuje się w diagnostyce narządu ruchu.
Moim celem jest pomagać fizjoterapeutom opanować sztukę badania pacjenta, nawet jeśli zaczynają swoją przygodę w pracy z pacjentem.
Ogromną satysfakcję i radość sprawia mi przekazywanie wiedzy, a także dzielenie się doświadczeniem zinnymi inspirując ich do stawania się lepszymi specjalistami.


Wykształcenie:  Jestem absolwentem poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii na kierunku Fizjoterapia. Od 2018 roku jako jeden z nielicznych terapeutów w Polsce może tytułować się Certyfikowanym Specjalistą Manipulacji Powięzi wg Stecco.


Doświadczenie zawodowe:  Dariusz Ciborowski prowadzi swój gabinet Body Medica Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Poznaniu.
Do roku 2021 kierował rehabilitacją Grupy Lux Med. W Poznaniu.


Publikacje i badania
Jest autoremksiążki „Testy kliniczne w fizjoterapii”.
Współautor badań naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym badań pt. „Effectiveness of Fascial Manipulation
and eccentric exercise for lateral elbow pain”, prezentowanych podczas Fascia Research Congress w
Berlinie w 2008, nagrodzonych równieżII nagrodą podczas Fascial Manipulation Association Congress w
Padwie.
Autor publikacji “Udział powięzi piersiowo-lędźwiowej w bólu pleców”.
Czynny uczestnik wielu konferencji z zakresu fizjoterapii.


 

Zgłoszenie na kurs

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego
 2. Kopii dyplomu fizjoterapeuty (nie dotyczy studentów)
 3. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na poniższy rachunek bankowy:
  Dane do przelewu:
  Fizjoactiv ul. Krochmalna 3   20-401 Lublin
  Alior Bank nr konta:   39 2490 0005 0000 4500 5993 5782
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa i termin kursu.

Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres: fizjoactiv@gmail.com

Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.

Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3   20-401 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3  20-401 Lublin nip 716 26 76 079

Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV (dostępny w zakładce "przed kursem")

 

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników