DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA

 

Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 716 26 76 079

Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

Właściciel danych (uczestnik szkolenia) w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratorów lub poprosić o informacje na temat celów, sposobów i zakresu przetwarzanych danych. Wzory dokumentów zostanie wydany na prośbę kuranta.

Administratorzy informują, że sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz celów i wykorzystania.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV.

 

Nasi Partnerzy