Aktualności 2 Aktualności 3 aktualności 4 aktualności 5 6 Aktualności 1

Aktualności 2

Aktualności 3

aktualności 4

aktualności 5

6

Aktualności 1

FDM - Fascial Distortion Model


 

FDM jest szczególnym podejściem medycznym, które przyporządkowuje przyczyny różnych dolegliwości i ograniczeń funkcji ruchowych jednej lub kilku z sześciu typowych form odkształceń (dystorsji) powięzi w ciele człowieka. Skorygowanie odpowiednich dystorsji powoduje wymierne i skuteczne zredukowanie bólu i poprawę ograniczonej ruchomości.

W FDM-ie indywidualny proces diagnostyczny opiera się na trzech filarach. Szczególną uwagę zwraca się na mowę ciała pacjenta w momencie, w którym opisuje ból. Odpowiednio zinterpretowane intuicyjne gesty pacjenta są bezpośrednimi oznakami odkształceń powięzi. Historia choroby pacjenta (wywiad), jak również szereg testów uzupełniają diagnostykę FDM-u.

Metoda FDM może być zastosowana w różnych dziedzinach medycznych oraz może rozszerzyć możliwości diagnostyczne lekarzy i fizjoterapeutów. FDM umożliwia skuteczne leczenie pacjentów z różnymi diagnozami medycznymi. Obecnie FDM znajduje zastosowanie w leczeniu przede wszystkim dolegliwości związanych z narządem ruchu oraz chronicznym bólem.

 


 

FDM to metoda, która zdobywa obecnie ogromną popularność wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie. Została stworzona w latach 90-tych przez osteopatę – dr Stephena Typaldosa. Zauważył on jak istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź.

FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Od początku lat 90-tych i powstania tej koncepcji, jej twórca przekazuje swoją wiedzę w USA, Japonii, a także w krajach europejskich.

Dr Typaldos zaobserwował, że pacjenci z różnymi diagnozami podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Na tej podstawie stwierdził, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami, lokalizacją itd. Opierając się na tych założeniach dr Typaldos stworzył innowacyjną metodę diagnostyki, opartą na gestykulacji oraz słowach, których używają pacjenci w trakcie opisywania swoich dolegliwości. Jest to swego rodzaju „kompas”, pozwalający rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi.

Zadaniem terapii, według metody FDM, jest anatomiczna korekcja zniekształcenia układu powięziowego, czyli doprowadzenie deformacji do pozycji wyjściowej.

 


 

Kurs podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Każdy moduł zawiera min. 20 jednostek dydaktycznych i jest nauczany zgodnie z jasno określonymi wytycznymi EFDMA (European Fascial Distortion Model Association).

 


 

Kursy są otwarte dla personelu medycznego (lekarzy i fizjoterapeutów).


Prowadzący: David Struzik

Lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA

Absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii

Założyciel oraz kierownik FDM Akademii Polski

Autor książki "Model Zniekształcenia Powięzi"

 

Uczył się metody FDM u Thorstena Fischera, oraz u dr Georga Harrera i dr Lukasa Trimmela

W latach 2011-2017 asystent na kursach FDM w Niemczech, Szwajcarii, Polsce i Austrii prowadzonych przez prof Matthias Fink

Od roku 2018 Instruktor FDM z zwiazku (EFDMA)


DOTACJE na szkolenia

Przypominanmy o możliwościach pozyskania wsparcia na nasze szkolenia. Ten kurs znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie mikro i mały praedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dofinansowania dla siebie i swoich pracowników.

Link do usługi rozwojowej FDM https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1115120

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem możesz starać się nawet o 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez odpowiedni Urząd Pracy.

Więcej na temat dotacji w zakładce DLA KURSANTÓW   ->   WARTO WIEDZIEĆ  lub telefonicznie i mailowo

 


Cena:  1 600 PLN 

Termin:   4-6.03.2022r.

Miejsce: Lublin, ul. Bursaki 17 - siedziba fizjoactiv

 


 Zgłoszenie na kurs

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego
 2. skan dyplomu ukończenia studiów medycznych
 3. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na poniższy rachunek bankowy:
  Dane do przelewu:
  Fizjoactiv ul. Bursaki 17   20-150 Lublin
  Alior Bank nr konta: 39 2490 0005 0000 4500 5993 5782
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa (kurs rehabilitacyjny) i termin kursu.

Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres: fizjoactiv@gmail.com

Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.

Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 716 26 76 079

Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV (dostępny w zakładce "przed kursem")

 

 

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy